Bestel Ticket

0/ paid - 0 signups

Algemene compo-regels

Algemene Regels Voor De Compo’s – De tien geboden van de ZanziLan compo’s.

 

Volgende regels gelden voor alle competities die plaatsvinden op ZanziLAN:

 

 

1. No Cheating: Er wordt op geen enkele manier vals gespeeld (gecheat). Hieronder verstaan we eender welke cheatcode, ongepast script, programma of persoon die je een ongehoord voordeel geeft tijdens het spel. Iemand die betrapt wordt op het gebruik van een cheat en waar genoeg geldige bewijzen voor zijn, wordt onherroepelijk gediskwalificeerd voor de betreffende compo. Ook personen die niet deelnemen aan de compo mogen tijdens het spel geen tips geven over bijvoorbeeld de positie of actie van een tegenspeler. Sabotage van de tegenspeler is natuurlijk ook verboden.

 

2. Wederzijds Respect: Heb respect voor de tegenspeler, zijn en uw teammates, compo-admin en de rules. Luister naar wat ze te zeggen hebben, wees kritisch en eerlijk. De compo-admin neemt de eindbeslissing bij door te hakken knoppen wanneer spelers het oneens zijn met elkaar en bepaalt hoe de servers ingesteld worden. Het opzettelijk hinderen van je eigen team (bvb. teamkilling) wordt niet getolereerd.

 

3. IN/UIT-schrijven: Info volgt

 

4. Stiptheid & Resultaten & Winnaar: Compo’s worden gespeeld vóór de deadline die door de compo-admin wordt aangegeven op de LAN-site. Je dient zelf je tegenspeler tijdig aan te porren om de match te spelen. Nog beginnen met een match NA de deadline mag enkel met toestemming van de compo-admin.

Direct na de match geven zowel winnaar als verliezer de score zo snel mogelijk in op de LAN-site. Deze moet overeenstemmen en kan enkel zo gevalideerd worden, zodat de bracket verder opgebouwd kan worden. De score kan ook aan de compo-admin meegedeeld worden.

Wanneer een match niet gespeeld is vóór de deadline, worden er geen punten gegeven en bepaalt de compo-admin wat er verder gebeurt (indien beide partijen niets van zich laten horen, wordt er getost). Wanneer een tegenspeler opgeeft dient dit ook ingegeven te worden op de LAN-site als forfait (nul punten).

 

5. Brackets: ZanziLan compo’s worden gespeeld in brackets (afhankelijk van de compo met single of double elimination) tenzij anders aangegeven bij de betreffende compo. Bij single elimination heeft niemand een tweede kans. Bij double elimination krijgt iedereen een tweede kans, BEHALVE diegene die het rechtstreeks zonder verliezen tot in de finale schopt: deze kan de finale slechts één keer spelen en dus GEEN TWEEDE KANS krijgen.

 

6. Screenshot of demo: Het is gewenst na elke (deel)ronde een screenshot te nemen van de het scorebord. Van de eindscore maakt sowieso minstens één speler van elke team een screenshot. Deze voorkomt zinloze discussies. Deze kunnen ge-upload worden naar de voorziene FTP-service.

 

7. Hosting: Alle compo’s worden over het beschikbare netwerk gespeeld, niet over een eigen netwerk of het internet. Gebruik de voorziene compo servers daar waar er voorzien zijn. Indien er geen server voorzien is, host je deze zelf met settings zoals aangegeven in de rules.

 

8. Problemen: Bij problemen of bij onenigheid betrek je de desbetreffende compo-admin. Zij nemen steeds de eindbeslissing na beide partijen gehoord te hebben.

 

9. Legaliteit: We raden aan te spelen met een legale copy van het spel voor de betreffende compo. Als er echter een probleem is in het spel, bijvoorbeeld netwerkproblemen of cliëntversieproblemen in het spel, of een probleem dat veroorzaakt zou kunnen worden door het feit dat het spel van de speler niet helemaal pluis is, verliest deze speler de compo omdat deze niet naar behoren gespeeld kan worden. Gelieve de werking van het spel in het netwerk vóór je inschrijving op een compo na te gaan!

 

10. Doel: Speel en win voor de eer, maar vooral voor je plezier, prijzen zijn slechts bijkomstig. Het is en blijft een Lan-PARTY, een feestje!?

Geef een reactie

Information

Competitions

Account Info

Social